progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-10-30

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Marcin Bulanda

tel:

e-mail: m.bulanda@tram-silesia.pl

Sprzedaż frezarki uniwersalnej

OGŁOSZENIE NR Z11/6398

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem sprzedaży jest frezarka uniwersalna typ FWA-32 będąca własnością Spółki Tramwaje Śląskie S.A.
Szczegóły sprzedaży zostały określone w Ogłoszeniu.

Uwaga 1
Cena sprzedaży nie niższa niż 4.500,00 zł netto. Zaproponowanie ceny sprzedaży poniżej określonej kwoty spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga 2
Sprzedający informuje, ze niezależnie od komunikatów wyświetlanych na Platformie Zakupowej (dotyczących podawania cen brutto oferty), wszystkie ceny podawane przez Oferenta mają być cenami netto.

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Sprzedaż frezarki uniwersalnej CPV/Indeks 1 szt. % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. - termin płatności 7 dni od daty wystawienia faktury
  2. - nabywca we własnym zakresie zapewnia wszelkie prace związane z demontażem, transportem maszyny

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Sprzedaż frezarki uniwersalnej"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Usługa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 30 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...