progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-11-05

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Dorota Bochnia

tel:

e-mail: d.bochnia@tram-silesia.pl

Procedura 7/2018 Sprzedaż złomowanych wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji

OGŁOSZENIE NR Z50/3475/aktualizacja2

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Treść zmian (aktualizacja):

Zamawiający informuje, iż dodaje zapisy w Ogłoszeniu o sprzedaży w nw. pozycjach tabeli:
Pozycja 1 i 2 – w złomowanych wagonach tramwajowych znajdują się silniki elektryczne prądu stałego.
Pozycja 3 i 4 – wagony są kompletne i wyposażone w silniki elektryczne.
Pozycja 7, 8, 9 – w wagonach kasacyjnych przeznaczonych do sprzedaży znajdują się wszystkie elementy podwozia, w ilości na jeden wagon:
- przekładnia napędowa typ Pm20 – 4 szt,
- silnik elektryczny trakcyjny typ Lta 220 – 4 szt,
- zwalniaki hamulcowe ( luzowniki) – 4 szt,
- hamulce szynowe – 4 szt,
- koła biegowe – 8 szt.
Pozycja 11 – w wagonie znajdują się silniki elektryczne.

Równocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Ogłoszenia o sprzedaży złomowanych wagonów tramwajowych. Modyfikacji ulega pozycja nr 1 tj. "Wagon tramwajowy nr inw. 01-0286 typ 105 Na" oraz pozycja nr 2 "Wagon tramwajowy nr inw. 01-0527 typ 105 Na" tabeli w zakresie wagi wagonów:
jest: waga wagonu "Wagon tramwajowy nr inw. 01-0286 typ 105 Na" - 16100 kg,
winno być: waga wagonu "Wagon tramwajowy nr inw. 01-0286 typ 105 Na"- 16000 kg.
jest: waga wagonu "Wagon tramwajowy nr inw. 01-0527 typ 105 Na" - 16000 kg,
winno być: waga wagonu "Wagon tramwajowy nr inw. 01-0527 typ 105 Na"- 15900 kg.


Zamawiający w pozycji nr 10 tabeli (wagon typu 105 Na nr 135 R) w informacjach dodatkowych dodaje zapis - "brak wózków".

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż złomowanych wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji - Procedura 7/2018

Uwaga !
Termin na zadawanie pytań upływa dnia 08.11.2018 r. godz. 13:00

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Złomowane wagony tramwajowe (cena za całość - zgodnie z formularzem ofertowym) CPV/Indeks 1 komplet % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Odbiór, załadunek, transport oraz wywóz złomowanych wagonów na koszt kupującego.
  2. Kupujący winien wnieść wadium zgodnie z zapisami Ogłoszenia o sprzedaży złomu
  3. Kupujący winien złożyć ofertę zawierającą dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z Ogłoszeniem o sprzedaży złomu

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Procedura 7/2018 Sprzedaż złomowanych wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Usługa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 30 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...