progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-11-23

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Dorota Bochnia

tel:

e-mail: d.bochnia@tram-silesia.pl

Procedura 11/2018/ Sprzedaż złomowanych wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji

OGŁOSZENIE NR Z59/3475

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż złomowanych wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji - Procedura 11/2018.


Termin  na zadawanie pytań upływa dnia  30.11.2018 r. do godz. 12:00

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Złomowane wagony tramwajowe (cena za całość - zgodnie z formularzem ofertowym) CPV/Indeks 1 komplet % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Odbiór, załadunek, transport oraz wywóz złomowanych wagonów na koszt kupującego.
  2. Kupujący winien wnieść wadium zgodnie z zapisami Ogłoszenia o sprzedaży złomu
  3. kupujący winien złożyć ofertę zawierającą dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z Ogłoszeniem o sprzedaży złomu

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia " Procedura 11/2018/ Sprzedaż złomowanych wagonów tramwajowych wycofanych z eksploatacji"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Usługa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 30 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...