progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-12-07

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Dorota Osadnik

tel:

e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl

FZ/607/2018 - Zakup wraz z dostawą wkrętów kolejowych, łapek, podkładek żebrowych i łubek

OGŁOSZENIE NR Z37/3474/aktualizacja1

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Treść zmian (aktualizacja):

W związku z pytaniem Wykonawcy ulega wydłużeniu termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 17.12.2018 r. godz. 13:00.

Przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wkrętów kolejowych, łapek, podkładek żebrowych i łubek.
              

          Uwaga 1
          Zamawiający informuje, iż niezależnie od komunikatów wyświetlanych na Platformie zakupowej (dotyczących podawania cen brutto oferty) wszystkie ceny podawane przez Wykonawcę mają być cenami netto.
          
           Uwaga 2
          Termin na zadawanie pytań upływa dnia 05.12.2018 o godz. 15:00


Z

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Wkręty kolejowe Ø 24x135 mm CPV/Indeks 10000 szt. % Czytaj
2. Łapki Łp-2 CPV/Indeks 8100 szt. % Czytaj
3. Łapki Ł-49 CPV/Indeks 270 szt. % Czytaj
4. Podkładki żebrowe PT-180 CPV/Indeks 2500 szt. % Czytaj
5. Podkładki żebrowe BL-3a CPV/Indeks 1300 szt. % Czytaj
6. Łapki sprężyste SB-7 CPV/Indeks 17160 szt. % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 96%
2. Gwarancja 4%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  3. Minimalna gwarancja 12 miesięcy
  4. Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ
  5. Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "FZ/607/2018 - Zakup wraz z dostawą wkrętów kolejowych, łapek, podkładek żebrowych i łubek"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Łapka SB4 2018-12-04 10:02
2. zapytanie dot. akcesoriów kolejowych 2018-12-04 11:05


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 60 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...