progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-12-07

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Dorota Osadnik

tel:

e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl

GT/575/2018 - Dostawa w formie długoterminowego wynajmu 7 sztuk samochodów na potrzeby Spółki

OGŁOSZENIE NR Z40/3474

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie długoterminowego wynajmu 7 sztuk samochodów na potrzeby Spółki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający podzielił zamówienie na pięć niżej wymienionych części zgodnie z opisem zawartym w przedmiocie zamówienia i dopuszcza składania ofert częściowych:

1) samochód dostawczy o DMC do 3,5 t. typ nadwozia skrzyniowy z plandeką – 1 szt.,

2) samochód osobowy o DMC do 3,5 t. typ nadwozia kombivan – 2 szt.,

3) samochód osobowy o DMC do 3,5 t. typ nadwozia o zwiększonym prześwicie – 2 szt.,

4) samochód osobowo-dostawczy o DMC do 3,5 t. typ nadwozia furgon (3 miejsca siedzące łącznie z kierowcą) – 1 szt.,

5) samochód osobowo-dostawczy o DMC do 3,5 t. typ nadwozia furgon (6 miejsc siedzących łącznie z kierowcą) – 1 szt.

4. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybraną część zamówienia.

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Uwaga 1

Zamawiający informuje, iż niezależnie od komunikatów wyświetlanych na Platformie zakupowej (dotyczących podawania cen brutto oferty) wszystkie ceny podawane przez Wykonawcę mają być cenami netto.

Uwaga 2

Termin na zadawanie pytań upływa dnia 13.12.2018 r. o godz. 13:00

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Samochód osobowy o DMC do 3,5 t typ nadwozia kombivan - łącznie dla dwóch sztuk samochodów - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 2 CPV/Indeks 1 komplet 2800 ryczałtowe % Czytaj
2. Samochód osobowy o DMC do 3,5 t typ nadwozia o zwiększonym prześwicie dla dwóch sztuk samochodów - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 3 CPV/Indeks 1 komplet 3100 ryczałtowe % Czytaj
3. Samochód osobowo - dostawczy o DMC do 3,5 t typ nadwozia furgon (3 miejsca siedzące łącznie z kierowcą) - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 4 CPV/Indeks 1 komplet 2400 ryczałtowe % Czytaj
4. Samochód osobowo - dostawczy o DMC do 3,5 t typ nadwozia furgon (6 miejsc siedzących łącznie z kierowcą) - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 5 CPV/Indeks 1 komplet 2400 ryczałtowe % Czytaj
5. Samochód dostawczy o DMC do 3,5 t typ nadwozia skrzyniowy z plandeką - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 1 CPV/Indeks 1 komplet 2400 ryczałtowe % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Kryteria dla: Samochód osobowy o DMC do 3,5 t typ nadwozia kombivan - łącznie dla dwóch sztuk samochodów - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 2

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
1. Cena 100%

Kryteria dla: Samochód osobowy o DMC do 3,5 t typ nadwozia o zwiększonym prześwicie dla dwóch sztuk samochodów - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 3

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
2. Cena 100%

Kryteria dla: Samochód osobowo - dostawczy o DMC do 3,5 t typ nadwozia furgon (3 miejsca siedzące łącznie z kierowcą) - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 4

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
3. Cena 100%

Kryteria dla: Samochód osobowo - dostawczy o DMC do 3,5 t typ nadwozia furgon (6 miejsc siedzących łącznie z kierowcą) - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 5

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
4. Cena 100%

Kryteria dla: Samochód dostawczy o DMC do 3,5 t typ nadwozia skrzyniowy z plandeką - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy dla części 1

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
5. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  2. Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ
  3. Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "GT/575/2018 - Dostawa w formie długoterminowego wynajmu 7 sztuk samochodów na potrzeby Spółki"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. pytanie - umowa 2018-12-12 07:26
2. ZAPYTANIE DOT. SPECYFIKACJI POJAZDOW 2018-12-12 11:38
3. Coroczna wymiana floty 2018-12-12 12:48


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Usługa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 60 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Tak

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...