progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-12-07

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Paulina Strusińska

tel:

e-mail: p.strusinska@tram-silesia.pl

744/2018 Zakup wraz z dostawą spawarki inwertorowej

OGŁOSZENIE NR Z16/6130

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spawarki inwertorowej typ: TIG AC/DC JET II-S 200 SPOT.

UWAGA 1
Zamawiający informuje, iż niezależnie od komunikatów wyświetlanych na Platformie Zakupowej (dotyczących podawania cen brutto oferty) wszystkie ceny podawane przez Wykonawcę mają być cenami netto.

UWAGA 2
Termin na zadawanie pytań upływa dnia 12.12.2018r. o godzinie 11:00

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Spawarka inwentorowa CPV/Indeks 1 szt. % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  3. Złożenie Oświadczenia Wykonawcy jako załącznika do oferty
  4. Miejsce dostawy: Rejon nr 3 Bytom

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "744/2018 Zakup wraz z dostawą spawarki inwertorowej"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. 744/2018 Zakup wraz z dostawą spawarki inwertorowej OGŁOSZENIE NR Z16/6130 2018-12-10 16:53


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 60 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...