progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2019-01-15

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Dorota Osadnik

tel:

e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl

ZTS/668/2018 - ZUR/1/2019 - Zakup blach stalowych oraz profili stalowych różnych klas np. pręty, kątowniki, ceowniki, teowniki i rury wraz z dostawą

OGŁOSZENIE NR Z41/3474

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup blach oraz profili różnych klas np.: pręty, kątowniki, ceowniki, teowniki i rury wraz z dostawą.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Uwaga 1

Zamawiający informuje, iż niezależnie od komunikatów wyświetlanych na Platformie zakupowej (dotyczących podawania cen brutto oferty) wszystkie ceny podawane przez Wykonawcę mają być cenami netto.

Uwaga 2

Termin na zadawanie pytań upływa dnia 18.01.2019 o godz. 16:00

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Zakup blach stalowych oraz profili stalowych różnych klas - cena zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ CPV/Indeks 1 komplet % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  3. Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ
  4. Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "ZTS/668/2018 - ZUR/1/2019 - Zakup blach stalowych oraz profili stalowych różnych klas np. pręty, kątowniki, ceowniki, teowniki i rury wraz z dostawą"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. minimum logistyczne 2019-01-18 14:59
2. waga - poz. nr 41 pręt stalowy fi 85 c45 2019-01-18 15:00


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 60 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...