progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2019-02-08

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Dorota Bochnia

tel:

e-mail: d.bochnia@tram-silesia.pl

FZ/114/2019 - Zakup wraz z dostawą łączników kół (szpilki z nakrętkami) do kół wagonów tramwajowych typu 116Nd i 2012N.

OGŁOSZENIE NR Z68/3475

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą łączników kół (szpilki z nakrętkami) do kół wagonów tramwajowych typu 116Nd i 2012N.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowizałącznik nr1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

UWAGA 1
Zamawiający informuje, iż niezależnie od komunikatów wyświetlanych na Platformie Zakupowej (dotyczących podawania cen brutto oferty), wszystkie ceny podawane przez Wykonawcę mają być cenami netto.

UWAGA 2
Termin na zadawanie pytań upływa dnia 13.02.2019 r. o godz.15:00

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Łącznik koła wagonu tramwajowego (Radstehbolzen) M-14x95, 10.9, Nr 006406V005 CPV/Indeks 2690 szt. % Czytaj
2. Łącznik koła wagonu tramwajowego (Radstehbolzen) M-14x100, 10.9, Nr 005399/007 CPV/Indeks 1320 szt. % Czytaj
3. Nakrętka łącznika koła wagonu tramwajowego (Radmutter) M-14, Nr 005399/002 CPV/Indeks 5160 szt. % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ
  3. złożenie dokumentów wymaganych zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ wraz z ofertą

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "FZ/114/2019 - Zakup wraz z dostawą łączników kół (szpilki z nakrętkami) do kół wagonów tramwajowych typu 116Nd i 2012N."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 60 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...