progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2019-02-08

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Tomasz Oporek

tel:

e-mail: t.oporek@tram-silesia.pl

ZUR/660-2/2018 - Zakup łączników koła biegowego z nakrętką wraz z dostawą

OGŁOSZENIE NR Z33/3476

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych łączników koła biegowego wykonanych ze stali kutej z nakrętką koronkową M20x1,5mm x16mm wersja kuta do wagonu tramwajowego 105N.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


UWAGA 1
Zamawiający informuje, iż niezależnie od komunikatów wyświetlanych na Platformie Zakupowej (dotyczących podawania cen brutto oferty), wszystkie ceny podawane przez Wykonawcę mają być cenami netto.

UWAGA 2
Termin na zadawanie pytań upływa dnia 13.02.2019 r. o godz. 13:00

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Zakup łączników koła biegowego z nakrętką wraz z dostawą - cena zgodnie z zobowiązaniem merytoryczno - cenowym CPV/Indeks 1 komplet % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  3. Złożenie Zobowiązania merytoryczno - cenowego wykonawcy i Oświadczenia Wykonawcy wraz z ofertą
  4. Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "ZUR/660-2/2018 - Zakup łączników koła biegowego z nakrętką wraz z dostawą"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. dot. ZUR/660-2/2018-Zakup łączników koła biegowego z nakrętką wz 2019-02-12 11:11
2. dot. ZUR/660-2/2018-Zakup łączników koła biegowego z nakrętką wraz z dostawą 2019-02-13 07:41


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 60 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...