progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-05-14

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6340125637

Contact person:

Tomasz Oporek

Tel.:

e-mail: t.oporek@tram-silesia.pl

FZ/300/2019 - Zakup wraz z dostawą akumulatorów zasadowych oraz części zamienych do nich z przeznaczeniem do wagonów tramwajowych.

PROCEEDINGS NO Z2/3756

Purchasing mode: -

Order object:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą akumulatorów zasadowych oraz części zamiennych do nich z przeznaczeniem do wagonów tramwajowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Zakup wraz z dostawą akumulatorów zasadowych oraz części zamiennych - cena zgodnie z zobowiązaniem merytoryczno cenowym CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ
  4. Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ

Questions regarding the proceedings "FZ/300/2019 - Zakup wraz z dostawą akumulatorów zasadowych oraz części zamienych do nich z przeznaczeniem do wagonów tramwajowych."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 60 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...