Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. 5/2023 Sprzedaż złomu stalowego z Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie 5/2023 2023-03-27 13:07 2023-04-04 14:00
2. 6/2023_ Sprzedaż złomu metali nieżelaznych z Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie 6/2023 2023-03-27 13:53 2023-04-04 14:00
3. FZ/265/2023 - Zakup wraz z dostawą wody źródlanej oraz dzierżawa dystrybutorów dla wszystkich Komórek organizacyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A. FZ/265/2023 2023-03-27 07:57 2023-04-04 12:00
4. ZUR/197/2023_Zakup wraz z dostawą blach i prętów stalowych płaskich i okrągłych oraz kątowników, kształtowników itp. ZUR/197/2023 2023-03-16 14:59 2023-03-27 14:00
5. FZ/238/2023- Zakup wraz z dostawą elektrod i drutów spawalniczych. FZ/238/2023 2023-03-14 08:09 2023-03-23 14:00
6. GT/221/2023 - Przeglądy i konserwacja urządzeń systemów przeciwpożarowych oraz włamania w 37 obiektach Spółki GT/221/2023 2023-03-14 14:27 2023-03-22 14:00
7. FZ/215/2023 Zakup wraz z dostawą szyn kolejowych oraz szyn tramwajowych. FZ/215/2023 2023-03-08 08:15 2023-03-17 14:00
8. ZTS/185/2023 Spawanie styków szyn ZTS/185/2023 2023-03-06 08:36 2023-03-14 12:00
9. ZTS/223/2023: Zakup kabla YKY 5 x 4 mm2 wraz z dostawą. ZTS/223/2023 2023-03-03 11:17 2023-03-13 12:00
10. ZTS/183/2023 - Zakup blach i profili stalowych wraz z dostawą dla PET ZTS/183/2023 2023-02-24 14:49 2023-03-08 12:00
11. Zakup wraz z dostawą produktów do czyszczenia oraz odgrzybiania klimatyzacji tramwajowych. ZUR/203/2023 2023-02-27 10:36 2023-03-03 12:00
12. ZTS/177/2023: Zakup środka chwastobójczego Roundup Flex 480 SL wraz z dostawą. ZTS/177/2023 2023-02-15 09:25 2023-02-27 12:00
13. 4/2023_ Sprzedaż złomu metali nieżelaznych 4/2023 2023-02-16 09:14 2023-02-24 14:00
14. 3/2023_ Sprzedaż złomu stalowego z Rejonu nr 4 w Gliwicach 3/2023 2023-02-14 12:35 2023-02-22 14:00
15. ZTS/176/2023 - Zakup grzałek do zwrotnic wraz z dostawą ZTS/176/2023 2023-02-14 09:38 2023-02-22 12:00
16. 2/2023 Sprzedaż złomu metali nieżelaznych z Rejonu nr 2 w Katowicach 2/2023 2023-02-13 11:46 2023-02-21 14:10
17. 1/2023_ Sprzedaż złomu stalowego z Rejonu nr 2 w Katowicach 1/2023 2023-02-13 11:31 2023-02-21 14:00
18. ZUR/107/2023 - Zakup wraz z dostawą łączników kół biegowych z nakrętka ZUR/107/2023 2023-02-10 12:03 2023-02-20 14:00
19. GT/39-10/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów –zużyte opony. GT/39-10/2023 2023-02-07 11:03 2023-02-20 13:00
20. GT/39-9/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów –drewnianych podkładów tramwajowych. GT/39-9/2023 2023-02-07 10:55 2023-02-20 13:00
21. GT/39-7/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów – w postaci gruzu, odpadu betonu. GT/39-7/2023 2023-02-07 10:36 2023-02-20 12:00
22. GT/39-8/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów – w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni innych niż wymienione w 17 05 03. GT/39-8/2023 2023-02-07 10:46 2023-02-20 12:00
23. GT/39-6/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów – różnego rodzaju baterii i akumulatorów niklowo- kadmowych. GT/39-6/2023 2023-02-07 10:20 2023-02-20 11:00
24. GT/39-5/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów – zużytych urządzeń. GT/39-5/2023 2023-02-07 10:07 2023-02-20 11:00
25. GT/39-4/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów – szkła. GT/39-4/2023 2023-02-07 09:48 2023-02-20 10:00
26. GT/39-3/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów – w postaci tworzyw sztucznych GT/39-3/2023 2023-02-07 09:28 2023-02-20 10:00
27. GT/39-/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów – sorbentów/ filtrów/ tkanin do wycierania/ ubrań ochronnych. GT/39-2/2023 2023-02-07 09:06 2023-02-20 09:00
28. GT/39-1/2023 - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów – opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. GT/39-1/2023 2023-02-07 08:49 2023-02-20 09:00
29. FZ/100/2023 - Zakup wraz z dostawą łożysk do wagonów tramwajowych FZ/100/2023 2023-02-01 14:19 2023-02-10 14:00
30. ZUR/575/2022 - Zakup wraz dostawą : narzędzi do toczenia i frezowania, narzędzi skrawających, materiałów ściernych oraz narzędzi malarskich. ZUR/575/2022 2023-02-02 10:46 2023-02-10 14:00
Legenda
- Current
- Archive