Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. DB/469/2019 - Przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w komórkach organizacyjnych Spółki 2019-09-20 14:35 2019-09-30 11:00
2. FZ/420-2/2019 -Zakup wraz z dostawą łożysk do wagonów tramwajowych. 2019-09-17 13:01 2019-09-26 14:00
3. ZTS/433/2019 - Wykonanie spawów na szynie S-49 i Ri60 oraz „spęczeń” w związku z naprawą główną toru w Zabrzu wzdłuż ul. Bytomskiej od ul. Młyńskiej do ul. Hagera – etap II 2019-09-17 13:46 2019-09-26 14:00
4. ZTS/450/2019 - Zakup zestawów wysięgników wraz z dostawą. 2019-09-16 13:13 2019-09-24 14:00
5. ZTS/451/2019 - Zakup słupów trakcyjnych wraz z dostawą. 2019-09-16 14:24 2019-09-24 14:00
6. ZTS/437/2019 - Naprawa nawierzchni bitumicznej w obrębie torowisk oraz w przejazdach drogowo - tramwajowych eksploatowanych przez Tramwaje Śląskie S.A. 2019-09-16 14:23 2019-09-24 12:00
7. Zakup wraz z dostawą dwóch kompletów amortyzatorów hydraulicznych i tłumików wężykowania do modernizacji dwóch wagonów typu 116 Nd 2019-09-11 14:11 2019-09-20 14:00
8. GT/423/2019 - Remont połaci dachowych wraz z wymianą elementów odwodnienia dachu (segment A i B) 2019-09-06 11:09 2019-09-20 12:00
9. Naprawa wiaduktu tramwajowego nad dawną linią kolejową w Sosnowcu Klimontowie (obiekt 4WT/1) w zakresie wynikającym z rocznego przeglądu obiektów mostowych. 2019-09-10 14:59 2019-09-19 14:00
10. Sprzedaż samochodu marki Chevrolet Aveo SH 85504 2019-09-06 14:38 2019-09-17 12:00
11. Sprzedaż samochodu marki Chevrolet Aveo SH 85503 2019-09-06 14:50 2019-09-17 12:00
12. II/425-2/2019- Wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: „Wykonanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych 5 letnich w obiektach spółki Tramwaje Śląskie S.A. zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane”. 2019-09-05 13:36 2019-09-13 14:10
13. II/427/2019 - Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia terenu oraz hal zajezdniowych i warsztatowych w jednostkach organizacyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A.” 2019-08-29 13:06 2019-09-10 14:00
14. GT/442/2019 - "Konserwacja elewacji po robotach hydrofobizacji budynku dyrekcyjnego – olejowanie". 2019-08-27 10:11 2019-09-10 12:00
15. Procedura 6/2019 - Sprzedaż złomu stalowego 2019-09-03 13:58 2019-09-09 11:00
16. II/425/2019- Wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: „Wykonanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych 5 letnich w obiektach spółki Tramwaje Śląskie S.A. zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane”. 2019-08-23 10:07 2019-09-03 14:10
17. Zakup wraz z dostawą łożysk do wagonów tramwajowych. 2019-08-23 07:48 2019-09-03 14:00
18. FZ/410/2019 - Zakup wraz z dostawą elementów osprzętu sieci trakcyjnej 2019-08-14 09:33 2019-08-22 14:00
19. R-2/418/2019 - Remont ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenie Zajezdni tramwajowej nr 2 w Katowicach ul.1 Maja 152 - wymiana nawierzchni chodników z kostki betonowej w obrębie budynku administracyjnego.. 2019-08-08 12:08 2019-08-19 14:00
20. II/375/2019 - Zakup, dostawa, zabudowa i uruchomienie tokarki uniwersalnej CNC wraz z pakietem narzędzi. 2019-07-17 14:01 2019-07-31 14:00
21. Sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2019-07-19 13:29 2019-07-31 11:00
22. II/335/2019 - Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych w zakresie podstacji trakcyjnej Centrum w Bytomiu 2019-07-12 14:18 2019-07-30 13:30
23. ZUR/394/2019 - Zakup wraz z dostawą systemu smarowania obrzeży kół do modernizowanych 4 wagonów tramwajowych typu 116Nd w latach 2019 - 2020. 2019-07-19 11:59 2019-07-29 14:00
24. Zakup wraz z dostawą czepków ochronnych pod kask. 2019-07-23 12:46 2019-07-26 10:00
25. II/302/2019 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych” w zakresie podstacji trakcyjnej „Niwka” w Sosnowcu. 2019-07-04 14:32 2019-07-23 14:10
26. II/303/2019 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja zasilania podstacji trakcyjnych" w zakresie podstacji "WIREK" 2019-07-03 12:23 2019-07-23 14:00
27. II/374/2019 - Zakup wraz z dostawą 10 sztuk komór łukowych bezazbestowych z utylizacją zużytych komór azbestowych wyłączników prądu stałego WSE. 2019-07-05 14:54 2019-07-22 14:00
28. Procedura 5-2/2019 - Sprzedaż złomu metali nieżelaznych 2019-07-02 14:20 2019-07-17 10:00
29. ZTS/362/2019 - Naprawa torowiska poprzez wymianę 9 przęseł 7,5 metrowych z szyny S-49 w miejscach połączeń łubkowych szyn wraz z zabudową 1 kompletu przyrządów wyrównawczych w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach na odcinku od ul. Huberta do 2019-07-02 14:43 2019-07-16 14:00
30. ZTS/370/2019 - Zakup iglic do rozjazdów tramwajowych wraz z dostawą 2019-07-05 14:27 2019-07-15 14:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne