progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-01

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6340125637

Contact person:

Dorota Osadnik

Tel.:

e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl

GT/363/2019 - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w okresie rocznym X/2019 - IX/2020

PROCEEDINGS NO Z10/3754

Purchasing mode: -

Order object:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) w okresie jednego roku obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w okresie rocznym X/2019 - IX/2020 - zgodnie z Zobowiązaniem merytorycznym wykonawcy CPV/Indeks 1 set % Read

Questions regarding the proceedings "GT/363/2019 - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w okresie rocznym X/2019 - IX/2020"

No. Question title Date of question Status
1. pytania 2019-07-05 10:35
2. Pytania do postępowania na dostawę paliwa gazowego. 2019-07-08 10:14


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 60 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...