progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-02

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6340125637

Contact person:

Dorota Osadnik

Tel.:

e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl

ZTS/362/2019 - Naprawa torowiska poprzez wymianę 9 przęseł 7,5 metrowych z szyny S-49 w miejscach połączeń łubkowych szyn wraz z zabudową 1 kompletu przyrządów wyrównawczych w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach na odcinku od ul. Huberta do

PROCEEDINGS NO Z11/3754

Purchasing mode: -

Order object:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa torowiska poprzez wymianę 9 przęseł 7,5 metrowych z szyn S-49 w miejscach połączeń łubkowych szyn wraz z zabudową 1 kompletu przyrządów wyrównawczych w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach na odcinku od ul. Huberta do salonu samochodowego Skoda.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Naprawa torowiska poprzez wymianę 9 przęseł 7,5 metrowych z szyny S-49 w miejscach połączeń łubkowych szyn wraz z zabudową 1 kompletu przyrządów wyrównawczych w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach na odcinku od ul. Huberta do salonu samochodowego Skoda - zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym wykonawcy CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ
  4. Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ

Questions regarding the proceedings "ZTS/362/2019 - Naprawa torowiska poprzez wymianę 9 przęseł 7,5 metrowych z szyny S-49 w miejscach połączeń łubkowych szyn wraz z zabudową 1 kompletu przyrządów wyrównawczych w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach na odcinku od ul. Huberta do"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 60 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...