progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-03

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

Tax ID [tax identification number]: 6340125637

Contact person:

Dorota Osadnik

Tel.:

e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl

II/303/2019 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja zasilania podstacji trakcyjnych" w zakresie podstacji "WIREK"

PROCEEDINGS NO Z12/3754

Purchasing mode: -

Order object:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych” w zakresie podstacji trakcyjnej „WIREK” w Rudzie Śląskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja zasilania podstacji trakcyjnych” w zakresie podstacji „WIREK” - zgodnie z Zobowiązaniem merytoryczno - cenowym Wykonawcy CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 95%
2. Guarantee 5%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor
  4. Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ
  5. Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ

Questions regarding the proceedings "II/303/2019 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja zasilania podstacji trakcyjnych" w zakresie podstacji "WIREK""

No. Question title Date of question Status
1. Pytania do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 2019-07-10 12:00


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 60 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...