Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” – zadanie nr 5.3 oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach" 2021-03-10 11:20 2021-04-26 12:45
2. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą” - zadanie nr 15 2021-03-03 13:02 2021-04-26 12:30
3. „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka" - zadanie nr 2.6 2020-12-18 10:53 2021-03-01 12:45
4. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” - zadanie nr 2.5 2020-12-18 10:29 2021-03-01 12:30
5. Zakup 3 pojazdów torowych (zadanie nr 14.4) 2020-12-31 12:41 2021-02-22 12:15
6. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców – zadanie 10 2020-11-03 11:10 2021-01-25 12:30
7. Dostawa energii elektrycznej 2020-10-16 12:57 2020-11-20 12:15
8. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, - ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka – zadanie nr 2.8.1 2020-07-31 11:53 2020-09-14 12:30
9. "Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza" - zadanie nr 8.1 2020-07-30 13:15 2020-09-07 12:45
10. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja” – zadanie 2.8.3 2020-05-22 10:08 2020-07-06 12:30
11. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu” – zadanie 8.4 2020-03-20 11:52 2020-05-15 12:30
12. Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem tokarki podtorowej 2020-02-18 13:57 2020-03-25 12:30
13. Ubezpieczenie składników majątkowych Spółki Tramwaje Śląskie S.A. zgodnie z określonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej na okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. 2020-01-20 10:21 2020-02-28 12:30
14. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupice oraz rozjazdami” – zadanie 6.2 2019-12-09 10:39 2020-01-30 12:30
15. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią ”–zadanie 7.7 oraz „Przebudowa ul. Powstańców w Chorzowie na odcinku od ul. Chrobrego do Rynek” 2019-11-11 10:35 2019-12-30 12:45
16. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań zlokalizowanych na terenie miasta Katowice 2019-11-25 11:07 2019-12-30 12:30
17. „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie”–zadanie 5.5 oraz „Przebudowa ul. Hajduckiej w Chorzowie od al. Bojowników o Wolność i Demokrację do ul. Wolności–część drogowa” 2019-11-11 09:48 2019-12-23 12:30
18. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 2019-07-31 12:10 2019-12-17 12:30
19. Dostawa energii elektrycznej 2019-11-13 09:49 2019-12-17 12:15
20. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)” – zadanie 5.1 2019-09-03 10:42 2019-11-08 12:30
21. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 2019-08-20 10:53 2019-10-28 13:00
22. Zakup szyn wraz z dostawą 2019-06-25 12:06 2019-07-29 11:00
23. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 2019-04-17 12:47 2019-06-28 12:30
24. Mycie i sprzątanie wagonów tramwajowych Spółki. 2019-04-02 11:25 2019-05-07 11:00
25. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”- zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z 2019-02-22 12:11 2019-04-12 11:15
26. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.05.2020 r. 2019-03-04 11:07 2019-04-08 11:15
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne