Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą na pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej – etap II w ramach zadania pn.: „Wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej” – zadanie nr 8.7 UE/JRP/B/158/2023 2023-03-22 09:25 2023-04-20 12:45
2. Ubezpieczenie składników majątkowych spółki Tramwaje Śląskie S.A. zgodnie z określonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej na okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r. RR/588/2022 2023-01-16 12:22 2023-02-23 12:15
3. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza” – zadanie nr 11.1 UE/JRP/B/531/2022 2022-10-31 09:32 2022-11-30 12:45
4. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w okresie I/2023 – VI/2023. GT/474/2022 2022-10-12 10:57 2022-11-09 12:15
5. Dostawa energii elektrycznej GI/491/2022 2022-10-10 13:02 2022-11-07 12:15
6. „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” – Etap I: Podetap A: odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do ul. Wolności 203-205 – zadanie nr 8.2 UE/JRP/B/446/2022 2022-09-19 09:21 2022-10-21 12:45
7. "Dostawa energii elektrycznej" GI/277/2022 2022-08-12 10:04 2022-09-13 12:15
8. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w okresie rocznym X/2022-IX/2023. GT/342/2022 2022-07-25 11:23 2022-08-26 12:15
9. „Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych" w zakresie podstacji trakcyjnej Niwka w Sosnowcu II/93/2022 2022-06-17 11:48 2022-07-29 12:15
10. Zakup wraz z dostawą elementów osprzętu sieci trakcyjnej. FZ/14-2/2022 2022-05-11 09:28 2022-06-15 12:15
11. Zakup wraz z dostawą szyn tramwajowych FZ/206/2022 2022-03-30 10:03 2022-05-09 12:15
12. „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Renców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej” zadanie nr 11.3 UE/JRP/B/203/2022 2022-03-21 10:57 2022-04-21 12:45
13. Zakup wraz z dostawą elementów osprzętu sieci trakcyjnej. FZ/14/2022 2022-03-04 10:07 2022-04-08 12:15
14. Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do ul. Metalowców” zadanie nr 7.6 UE/JRP/B/624/2021 2022-02-02 09:57 2022-03-21 12:15
15. „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej” – zadanie nr 11.2 UE/JRP/B/583/2021 2022-01-18 09:57 2022-02-18 12:45
16. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad realizacją zadań nr 6.4, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.7, 9, 12, 2.4, 5.2, 7.6, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 w związku z realizacją Projektu UE/JRP/B/517/2021 2021-12-17 11:54 2022-02-04 12:15
17. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek” – zadanie nr 7.5 UE/JRP/B/441/2021 2021-12-01 09:31 2022-01-28 12:45
18. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej” – zadanie nr 5.2 UE/JRP/B/485/2021 2021-11-19 09:26 2021-12-22 12:45
19. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)” - zadanie nr 2.4 UE/JRP/B/373/2021 2021-09-15 14:19 2021-12-01 12:15
20. Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód-zachód biegnących ul. Chorzowską i ul. Gliwicką zadanie nr 9 UE/JRP/B/428/2021 2021-09-15 09:17 2021-11-24 12:45
21. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską” - zadanie nr 8.3 UE/JRP/B/387/2021 2021-09-08 09:39 2021-11-09 12:30
22. Dostawa energii elektrycznej GI/417/2021 2021-09-24 10:28 2021-10-29 12:15
23. Zakup szlifierki torowej (zadanie nr 14.3) MAO/574-2/2020 2021-09-17 11:07 2021-10-22 12:15
24. „Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu” - zadanie nr 7.3 UE/JRP/B/402/2021 2021-09-03 09:28 2021-10-13 12:45
25. Zakup wraz z dostawą tramwaju dwukierunkowego II/143/2021 2021-07-02 13:58 2021-08-06 12:15
26. Zakup pojazdu specjalistycznego - ratunkowego (zadanie nr 14.5) MAO/576/2020 2021-06-01 09:48 2021-07-14 12:15
27. Zakup szlifierki torowej (zadanie nr 14.3) MAO/574/2020 2021-06-07 10:04 2021-07-12 12:15
28. Zakup wraz z dostawą szyn tramwajowych i kolejowych FZ/276/2021 2021-05-21 10:35 2021-06-25 12:00
29. Mycie i sprzątanie wagonów tramwajowych RK/270/2021 2021-05-19 10:41 2021-06-21 12:00
30. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” – zadanie nr 5.3 oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach" UE/JRP/B/117/2021 2021-03-10 11:20 2021-05-26 12:45
Legenda
- Current
- Archive