Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
31. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą” - zadanie nr 15 UE/JRP/B/563/2020 2021-03-03 13:02 2021-05-26 12:30
32. „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka" - zadanie nr 2.6 UE/JRP/B/553/2020 2020-12-18 10:53 2021-03-01 12:45
33. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” - zadanie nr 2.5 UE/JRP/B/552/2020 2020-12-18 10:29 2021-03-01 12:30
34. Zakup 3 pojazdów torowych (zadanie nr 14.4) MAO/575/2020 2020-12-31 12:41 2021-02-22 12:15
35. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców – zadanie 10 UE/JRP/B/462/2020 2020-11-03 11:10 2021-01-25 12:30
36. Dostawa energii elektrycznej GI/441/2020 2020-10-16 12:57 2020-11-20 12:15
37. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, - ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka – zadanie nr 2.8.1 UE/JRP/B/399/2020 2020-07-31 11:53 2020-09-14 12:30
38. "Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza" - zadanie nr 8.1 UE/JRP/B/402/2020 2020-07-30 13:15 2020-09-07 12:45
39. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja” – zadanie 2.8.3 UE/JRP/B/316/2020 2020-05-22 10:08 2020-07-06 12:30
40. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu” – zadanie 8.4 UE/JRP/B/174/2020 2020-03-20 11:52 2020-05-15 12:30
41. Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem tokarki podtorowej II/507/2019 2020-02-18 13:57 2020-03-25 12:30
42. Ubezpieczenie składników majątkowych Spółki Tramwaje Śląskie S.A. zgodnie z określonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej na okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. RR/588/2019 2020-01-20 10:21 2020-02-28 12:30
43. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupice oraz rozjazdami” – zadanie 6.2 UE/JRP/B/502/2019 2019-12-09 10:39 2020-01-30 12:30
44. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią ”–zadanie 7.7 oraz „Przebudowa ul. Powstańców w Chorzowie na odcinku od ul. Chrobrego do Rynek” UE/JRP/B/500/2019 2019-11-11 10:35 2019-12-30 12:45
45. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań zlokalizowanych na terenie miasta Katowice MAO/539/2019 2019-11-25 11:07 2019-12-30 12:30
46. „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie”–zadanie 5.5 oraz „Przebudowa ul. Hajduckiej w Chorzowie od al. Bojowników o Wolność i Demokrację do ul. Wolności–część drogowa” UE/JRP/B/501/2019 2019-11-11 09:48 2019-12-23 12:30
47. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” – zadanie 8.5 UE/JRP/B/413/2019 2019-07-31 12:10 2019-12-17 12:30
48. Dostawa energii elektrycznej GI/509/2019 2019-11-13 09:49 2019-12-17 12:15
49. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)” – zadanie 5.1 UE/JRP/B/426/2019 2019-09-03 10:42 2019-11-08 12:30
50. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 UE/JRP/B/435/2019 2019-08-20 10:53 2019-10-28 13:00
51. Zakup szyn wraz z dostawą FZ/364/2019 2019-06-25 12:06 2019-07-29 11:00
52. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 UE/JRP/B/284/2019 2019-04-17 12:47 2019-06-28 12:30
53. Mycie i sprzątanie wagonów tramwajowych Spółki. RK/233/2019 2019-04-02 11:25 2019-05-07 11:00
54. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”- zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z UE/JRP/B/165/2019 2019-02-22 12:11 2019-04-12 11:15
55. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.05.2020 r. GI/110/2019 2019-03-04 11:07 2019-04-08 11:15
Legenda
- Current
- Archive